100+ Ucapan Selamat Ulang Tahun Bahasa Jawa Terlengkap & Baru 2020

TrimeLive , Ucapan ulang tahun bahasa Jawa – Perayaan ulang tahun yang lengkap tentu harus ada orang yang terdekat seperti pasangan, pacar, teman, sahabat, saudara, keluarga dan yang lainnya yang menemani dan berbahagia merayakannya. Lalu ada juga kado-kado yang diberikan, kue ulang tahun serta ornamen-ornamen khas orang berulang tahun.

Jika perayaannya sederhana tentu tidak perlu ada semua itu, asalkan ada seseorang yang paling dekat serta sebuah ucapan ulang tahun sudahlah cukup. Ucapan selamat ulang tahun adalah inti dari perayaan ulang tahun itu sendiri, jadi pastikan siapkan ucapan yang benar-benar sesuai dengan isi hati yang coba anda utarakan.

Ucapan ulang tahun terdapat berbagai macam seperti ucapan ulang tahun dengan kalimat yang berisi penyemangat, doa, harapan, pujian hingga ucapan ulang tahun yang berisikan kalimat berbagai bahasa seperti inggris, korea, atau bahasa daerah seperti jawa.

Nah pada postingan kali ini kami akan mengulas tentang ucapan selamat ulang tahun dengan bahasa jawa. Semoga bisa dijadikan inspirasi anda serta nantinya bisa diberikan kepada orang terdekat anda yang sedang berulang tahun.

Baca Juga: 100 Ucapan Selamat Ulang Tahun untuk Diri Sendiri

Ucapan Ulang Tahun Bahasa Jawa Kasar/Ngoko

Sekarang ini sangat jarang orang yang menggunakan bahasa krama dalam kesehariaannya. Mungkin itu terjadi di keraton-keraton jawa, tapi di masyarakat biasa bahasa jawa ngoko lah yang sering dipakai. selain itu bahasa jawa ngoko atau yang kasar bisa anda jadikan bahasa untuk pengucapan selamat ulang tahun.

Slamet ulang tahun cah bagus! Mugo-mugo umurmu kang nambah ini bisa dadi awal kowe meraih cita-cita utawa apa seng dipingini.

Slamet ulang tahun cah ayu! Mugo-mugo gusti Allah maringi kabeh kebaikan lan kebahagiaan ning uripmu. Aku mung bisane ndungokaken kowe, aku ora bisa ngenei opo-opo sak liyane dungo marang gusti Allah kang Maha Kuasa.

Slamet ulang tahun sdulurku! Mugo-mugo sing dikarepke bisa diijabah gusti Allah. Aku mung bisane ndungokne ben sampean bisa tetep sehat lan waras, di kei panjang umur lan rejeki ingkang katah barokah.

Slamet ulang tahun Kancaku! Rak nyangka sampean saiki wis umur 17 tahun. Mugo-mugo cita-citane cepet diijabah Allah SWT, diwenehi sehat raga dan nyawa tur bisa mbanggakke wong tuo loro sing wis ngrumati sampean tekan saiki.

Slamet ulang tahun kancaku! Saiki sampean wis tambah tuo, usah kakean dolan tur mayeng adoh-adoh. Jogonen wong tuomu sing wis ngrumati sampean saka cilik tekan saiki. Tak dungakne ben iso cepet munggahke kaji wong tua loro.

Weroh sampean seneng aku yo milu seneng, Slamet ulang tahun! Mugo-mugo doane sampean marang gusti ingkah maha luhur bisa cepet dikabulke. Mugo-mugo rezekine tambah mili deres kaya kali kang ora tau sat.

Nambahe umur yo mugo-mugo nambah iman lan taqwa marang gusti Allah. Slamet ulang tahun mbak yu! Aku seng adine sampean ora bisa menehi opo-opo sak liyane donga marang gusti mugo-mugo sampean cepet entok pasangan kang pas lan sreg.

Slamet ulang tahun kancaku! Aku sing dadi kancamu saka cilik tekan saiki milu seneng sampean wis tambah umure. Mugo-mugo jodohe tambah pedek, rezekine tambah katah lan cepet dadi menantu idaman poro mertua.

Rak ono sing pan tak ucapke sak liyane slamet ulang tahun marang sampean. Ojo lali terus dadi wong sing rendah hati tur bisa nyenengaken atine wong liyo.

Ucapan Ulang Tahun Bahasa Jawa  Halus

Sebagai orang jawa pengucapan bahasa jawa tentu menjadi hal yang sangat biasa. lalu ketika ada orang lain yang berulang tahun tidak perlu menggunakan bahasa lain, gunakan saja bahasa jawa sehari-hari atau jawa krama yang lebih halus pengucapannya.

Anda bisa memberikan ucapan ulang tahun berikut ini kepada orang yang lebih tua, guru, orang sebaya atau yang lainnya agar pengucapannya lebih halus.

Sugeng tanggap warsa simbok/bapak.  Mugi gusti paring tinansah keberkahan lan yuswa ingkang panjang ugi kajembaran rezekinipun.

Aturaken tanggap warsa (nama orang). Mugi dilambari bungahing ati lan dedungo, mugi ditebihno ing sedanten sambikala, lan mugi tansah pinaring kaberkahan rezeki lan yuswa.

Aturaken tanggap warsa kagem (nama orang), mugi-mugi panjenengan pinaringan wilujeng slamet lan paringi kesehatan kaliyan lumebering rezeki ingkah katah sanget.

Sugeng ambal warsa (nama orang), Mugi Gusti ingkang Luhur tansah paring kasarasan, panjang yuswa lan kebingahan.

Sugeng ambal warsa (nama orang), mugi Gusti Pangeran pinaringan bagas waras lan rahayu ugo panjang yuswa ingkang berkah lan barokah.

Sugeng Tanggap warsa dumateng (nama orang). Mugi Gusti tansah midangetaken pandonga njenengan, paring panjang yuswa ingkang barokah, paring bagas kasarasan lan katentreman.

Nderek ngaturaken sugeng tanggap warsa dumateng njenengan, mugi tansah pinaringan sehat soho saha berkahing saka pangeran ingkang Maha Luhur.

Puisi Ulang Tahun yang Menyentuh Hati

Ucapan Ulang Tahun Bahasa Jawa untuk Orang Tua

Dipunhaturaken kagem Ibu/Bapak sugeng ambal warsa.

Sugeng ambal warsa Bue, mugi gusti paring panjang umur lan bagas  kasarasan. Mugi-mugi dinten kelahiran bue menika tansah pinaringan berkahing saking pengeran ingkah maha luhur.

Sugeng ambal warsa Bue! (nama anda) bahagia sanget bue tansah pinaringan panjang umur saking gusti Allah ingkah Maha Kuasa. Mugi-mugi gusti salajeng nyaosaken kasasaran ugi rezeki ingkang melimpah.

Sugeng ambal warsa pak! (nama anda) nderek bungah dateng bapak ingkang ambal warsa. Alhamdulillah Gusti tansah pinaringan panjang umur lan sehat raga lan jiwa.

Sugeng tanggap warsa kagem Bue … Mugi tansah pinaringan bagas waras lan rahayu, slamet kalis ing sambikala, lan muga-muga tansah pinaringan kesehatan awak lan jiwa.

Minangka putra bapak, kula nyuwun pangapunten ingkah katah mbok kulo pernah salah. Sugeng ambal warsa pak! Muga gusti paring sehat lahir lan batin, umur ingkang dawa, lan sukses dunya lan akhirat.

Slamet ulang tahun pak! Aku yen saking cilik tekan saiki akeh salah, aku jaluk maafe pak. Tak dungakaen supaya bapak bisa terus diparingi sehat, umur panjang lan gampang nggolek rizki. Bapak yo podo wae ndungakaen aku ben bisa sukses lan bisa mangkatke kaji bapak lan ibu sekeluarga.

Ucapan Selamat Ulang Tahun untuk Kerabat/Saudara

Slamet ulang tahun sedulurku sing paling ayu! Mugo-mugo gusti Allah paring kesehatan selalu, panjang umur ingkang barokah lan cepet dipedeki jodoh.

Kanggo sedulurku, sugeng ambal warsa! Aku mung bisane dungakna marang gusti Allah supaya sampean terus sehat wal afiat lan katah kebaikan-kebaikan ingkang teka ing urip sampean.

Sugeng ambal warsa keponakanku sing paling ganteng! Awake tambah mudut ya, mugo-mugo cita-citane  bisa cepet diijabah Allah SWT. Lan mugo-mugo dadi anak ingkah soleh kang bisa mbahagiakno wong tuo loro.

Dino ini sampean ulang tahun, slamet yo mbak yu. Aku nang kene mung bisane manjatke dunga marang Gusti Allah mugo-mugo keinginan lan kekarepan sing durung terwujud bisa cepet terwujud.

Meski sedulur adoh, tetep kimutan dino-dino spesial sampean mbak yu. Tanggal ini dino ulang tahunmu, selamat ya mbak yu. Mugo-mugo sampean tambah ayu fisik lan ati, diadohi saking sambikala, lan dipadekno jodoh, rizki lan kebaikan-kebaikan ingkang bisa nggawe sampean bahagia.

Tulus saking pengucapanku, sugeng ambal warsa sedulurku. Mugo-mugo ing umur ingkang tambah menika sampean bisa tambah kabeh, fisik, tabungan lan laine.

Ucapan Ulang Tahun Bahasa Jawa untuk Pacar/Kekasih

Pacar atau kekasih sedang berulang tahun? Berikan ucapan selamat menggunakan bahasa jawa berikut ini.

Sugeng ambal warsa dek! Mugi gusti paring kasarasan lan umur panjang. Lan mugi-mugi adek pinaringan wilujeng slamet lan pinaringan kasihatan lahir batin.

Sugeng tanggap warsa dek! Tresnaku marang adek saklawase. Mugi gusti paring panjang umur lan kesehatan lan mugi-mugi tresna adek marang akang  abadi.

Sungeng ambal warsa adek sayang! Mugi gusti tansah pinaringan kasarasan, umur panjang ingkang barokah, lan sehat lahir batin.

Barakallah fii umrik adek! Ing dino ingkang spesial iki, ora ono sing akang pingin ucapke sak liyane rasa tresna akang marang adek sayang. Mugo-mugo gusti paring panjang umur, sehat raga jiwa, lan jembar rizki.

Slamet ulang tahun (nama pacar)! Ing dino ingkang spesial niki, aku duwe akeh ucapan kanggo adek. Mung siji ingkang paling aku pingin ucapke, aku trensa adek saklawase. Insyaallah gusti ingkah maha luhur bakal ngei dalan kanggo aku lan adek supaya bisa bareng nganti tuo.

Mandang wajah adek rasane pingin bareng adek tekan wektu ingkang suwe. Sugeng ambal warsa dek. Tresna akang marang adek bakal abadi sak lawase.

Ngaturaken sugeng ambal warsa dumatheng (nama pacar), mugi tansah pinaringan rahayu, barokah umur panjang lan tresna marang akang ingkang abadi sak lawase.

Ucapan Selamat Ulang Tahun Bahasa Jawa Lucu

Urip kuwi mung mampir ngombe, dadi usah digawe sepaneng usah digawe susah. Dalani wae uripmu lan ojo klalen akeh-akeh syukur marang gusti Allah ingkang ngei dewe urip. Slamet ulang tahun kancaku!

Senajan dewe adoh, aku ora bakal klalen marang tanggal ulang tahun wong sing wes tau nggawe aku ngguyu. Slamet ulang tahun kancaku! Ojo klalen ambegan ben tetep bisa urip.

HBD, KTP, BTW, PBB, BBM. Usah takon opo kuwi, kuwi muk singkatan tok ben ora sepaneng kakehan mikiri  urip. Selamet ulang tahun yo bro.

Slamet ulang tahun, jomblo telung tahun! Ojo klalen urip iki mung sedelo, dadi usah kakehan milih-milih tur neko-neko. Urip opo anane, yen ono seng tresna marang sampean yo tompo sak anane.

Ulang tahune sampean kok pada terus amben tahun? Opo ora bosen to? Aku heran lho, yo wis lah, slamet ulang tahun yo.

Slamet ulang tahun koncoku sing paling sangar! Slamet yo saiki wis 18+, wis iso sing aneh-aneh. Tapi saranku ojo kakehan wektu dewekan ning kamar mandi. Ora ilok.

Slamet ulang tahun yo koncoku! Aku saiki ngirimi ucapan slamet marang sampean, dadi usah nggawe status mung Mark Zuckerberg sing perhatian marang sampean.

Slamet ulang tahun ratu jomblo! Ing dino ingkang spesial iki, aku mung njalok dungo marang pengeran mugi sampan dipedekke johone, dibuka hatine, lan perawakane saking kurang apik dadi wong ingkang sempurna. Ora ono sing nggawe aku bahagia sak liane weroh sampean ketemu jodo ingkang pas.

Itulah ucapan selamat ulang tahun bahasa jawa terlengkap mulai dari bahasa jawa halus, ngoko, untuk orang tua, pacar, kekasih dan dengan bahasa yang lucu. Semoga menginspirasi.

Baca Juga:

Comments are closed.